Sunday, 20 February 2011

Wednesday, 19 January 2011

TANEL RANNALA (1983) ja MART RAUNi (1984) ühisnäitus UUS RAHA / new money 

Pärast uusaastale järgnenud europohmelust on sobiv aeg meenutamaks, et viimase saja aasta jooksul on eestimaalastel tulnud rahavahetust juba mitmeid kordi üle elada. Läbi aegade on siin käibel olnud mitte ainult enda, vaid ka võõras raha. Uus raha euro ei pruugi jääda viimaseks ja seepärast püütakse näitusega välja selgitada tuleviku raha visioone. 

Raha on maksevahendina meie igapäevaelu lahutamatu osa. Sellest hoolimata pöörame vähe tähelepanu kupüüride välisele kujundusele ja märkame seda alles siis, kui harjumuspärased rahatähed uute vastu välja vahetatakse. Kuid ilmselgelt pole oluline rahatähtede visuaalse keele või väljendusvahendite vahetumine ise, vaid selle tähendus ja mõju raha kasutajate väärtushinnangute kujunemisele. 

Tanel Rannala ja Mart Rauni eesmärgiks ongi rahaga seotud väärtushinnangute välja-selgitamine. Selleks kasutatakse kollektiivseid, sotsiaalseid ja sünergeetilisi meetodeid. Näituse oluliseks osaks on külastajate kaasamine. 

Näituse esimeses osas kaevuvad kunstnikud ühiskondlikku arhiivi ja toovad oma tõlgenduses päevavalgele Eesti kupüüride ajaloo ja selle geneetilised sidemed Euroopa rahadega. Raha minevikus peegeldub osa igaühe isiklikust eluloost. 

Näituse teises osas huvitab kunstnikke rahade tulevik. Tänavaküsitlustelt, intervjuudelt ja kirjavahetusest saadud kirjelduste põhjal koostasid kunstnikud eesti rahva visioonid tuleviku rahast. Rannala ja Raun on välja valinud ka hulga õpilaste teostatud kavandeid. Iga näitusekülastaja on teretulnud siia omalt poolt midagi lisama. 

Rannala ja Rauni UUS RAHA kuulub Linnagalerii 2011.a I poole näituste sarja “Money,Money,Money” (20.01-05.06.2011), mille eesmärgiks on esitada erinevate kunstnike nägemusi raha ja kunsti omavahelisest seosest ning selle tähenduslikest aspektidest ühiskonnas ja eesti kultuuris. 

Näitus on avatud 13. veebruarini 2011. 

Toetab Eesti Kultuurkapital 
Täname: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Panga muuseum, Sally Stuudio, Alasti kino ___________________________________________________________________________ 

Eero Kangor